UTBILDNINGAR

Vi kan erbjuda utbildning till

KULTURTOLK

.

Kulturtolksutbildning för kulturtolkar och brobyggare

Kursens syfte:
Att utveckla en professionell yrkesroll som kulturtolk och brobyggare. Att ta vara på deltagarnas egna erfarenheter av migration och kulturmöten och fördjupa dessa med forskningsbaserade kunskaper. Att kulturtolken utvecklar arbetsmetoder som underlättar mötet mellan nyanlända och tjänstepersoner i olika samhällsfunktioner.

Innehåll:

Grundkrav:
För att påbörja utbildningen krävs att kulturtolken behärskar både det svenska språket och modersmålet tillräckligt bra för den kommunikation som krävs i vardagliga situationer i mötet mellan två kulturer och två språk.

Upplägg:
Utbildningen omfattar 4 heldagar (Ca kl. 9 - 16) och genomförs på plats i föreningens lokal i Lövgärdet. ( nordöstra Göteborg).

Hur arbetar man som kulturtolk?

metodhandbok

Som en del av projektet Starka mammor – nyckel till integration, har en Metodhandbok för arbete med kulturtolkar tagits fram. Den finns för nedladdning här: