Utbildningar

Tidigt Föräldrastöd erbjuder kulturtolksutbildning och doulautbildning, läs mer om respektive utbildning nedan.

Kulturtolksutbildning för kulturtolkar och brobyggare

Kursens syfte:

 • Att utveckla en  professionell yrkesroll som kulturtolk och brobyggare.
 • Att ta vara på deltagarnas egna erfarenheter av migration och kulturmöten och fördjupa dessa med forskningsbaserade kunskaper.
 • Att kulturtolken utvecklar arbetsmetoder som underlättar mötet mellan nyanlända och tjänstepersoner i olika samhällsfunktioner.

Grundkrav:  För att påbörja utbildningen krävs att kulturtolken behärskar både det svenska språket och modersmålet tillräckligt bra för den kommunikation som krävs i vardagliga situationer i mötet mellan två kulturer och två språk.

Upplägg:  Utbildningen omfattar 4 heldagar (Ca kl. 9- 16) samt en halv dags uppföljning och kan till exempel genomföras på plats i föreningens lokal i Lövgärdet gång 1 och gång 4, och digitalt gång 2 och gång 3.

Innehåll:

 • Att bygga broar – olika aspekter av kulturtolksrollen
 • Samtalsmetodik
 • Folkhälsa och jämlikhet i hälsa
 • Att byta land – migration, flykt och att vara förälder i nytt land
 • Att möta det främmande – kulturmöten, kulturkrockar och integrationsstrategier
 • Svensk historia och svenska värderingar
 • Rollspel, olika dilemman och etiska riktlinjer

Intyg – Efter avslutad kurs utfärdas intyg som beskriver vilka ämnen och teman som ingått i kursen.

Kostnad:  6000 kr per person

INTRESSEANMÄLAN

Maila nedanstående uppgifter till kursansvarig Eva Eckerbrant

 • Namn
 • Mail/telefon
 • Arbetsgivare/ kommun etc
 • Nuvarande arbetsuppgifter
 • Språk

Doulautbildning

En doula ger stöd före, under och efter förlossningen. Det handlar mycket om närvaro och empati. Att hjälpa till att hålla rädslan borta ur rummet, och bidra till att mamman hittar sin trygghet och kraft. Även kvinnans partner får stöd av doulan, i att känna sig trygg och hitta sin viktiga roll.

I doulautbildningen får du lära dig grunderna, både teoretiskt och praktiskt. Förutom närvaro och empati finns det mycket mer som är bra att kunna som doula – detta finns med i kursen:

 • Doula /hjälpkvinna: historik, forskning, utveckling av den moderna doulan.
 • Doulaeffekten – vad beror den på ? Om trygghet, relationer, hormoner…
 • Kursdeltagarena egna förlossningserfarenheter – hur bygger jag vidare på dem för att kunna hjälpa kvinnor med olika förutsättningar?
 • Andning och avslappning – olika metoder, praktiska övningar.
 • Gynnsamma ställningar och rörelser under förlossningen. Hur doulan och partnern kan vara fysiskt stödjande och lindrande – med beröring och massage.
 • Rutiner på förlossningsavdelningen och barnmorskans arbete
 • Doulans samarbete med förlossningspersonalen och med pappan/ partnern
 • Förlossningsförloppet – behov av stöd i de olika faserna
 • Smärta och smärthanteringsmetoder
 • Det nyfödda barnet
 • Doulauppdragets delar och annat praktiskt

Utbildningen är på fyra dagar, två helger. En barnmorska medverkar som gästföreläsare. Hemuppgifter och läsning av litteratur ingår också. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utbildningen är godkänd av ODIS, Organisation för Doulor och Förlossningspedagoger i Sverige. Du har möjlighet att bli en ODIS-certifierad doula efter kursen.

INTRESSEANMÄLAN

Maila nedanstående uppgifter till kursansvarig Matilda Haggärde

 • Namn
 • Mail/telefon