Styrelsen

Föreningens styrelse 2023 

 

Marie-Anne Erver (Ordförande) är sjuksköterska och beteendevetare

Marie-Anne har under många år arbetat med föräldrastöd ur olika perspektiv och har under sin karriär varit med och startat upp familjecentraler och samverkan för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Vidare har Marie-Anne varit chef för ett privat behandlingshem för barn och familjer samt för familjerådgivningen, Kriscentrum och Kast i Göteborg. Hon tror starkt på att tidigt föräldrastöd och utbildning kan främja folkhälsan.

 

Bodil Frey  (Kassör)  förlossningspedagog och doula.

Grundade föreningen Tidigt Föräldrastöd 2013 och har arbetat som verksamhetsledare för densamma.
– Tiden runt barnets födelse är så viktig och känslig. Den är början på barnets liv och på föräldraskapet. De som saknar ett bra socialt stöd behöver få extra hjälp här.

 

Ubah Abdisamad är doula, kulturtolk och kursledare

Ubah är utbildad undersköterska och har arbetat som kulturtolk sedan 2008 och har tidigare erfarenhet som svensklärare, och har arbetat med amningshjälp och som kursledare för olika föräldrautbildningar. 

Matilda Haggärde Matilda är tillförordnad verksamhetsledare i föreningen Tidigt Föräldrastöd och arbetar dessutom som profylaxkursledare och doula.

– Jag vill att alla ska kunna få tillgång till stöd, kunskap och kontaktnät inför förlossningen och föräldraskapet, även de som har en mer utsatt situation.

 

Karin Spigelman är civilekonom och har arbetat inom marknadsföring och fundraising.

Hon utbildar sig just nu till socionom. Karin tror föreningens arbete med fokus på barn och tidigt föräldrastöd är viktigt för att öka integrationen och folkhälsan i samhället.

 

Suppleanter:

Afsana Asil är doula och kulturtolk

Mostafa Hosseinzadeh  är ekonom

Nora Alshanat är doula och kulturtolk