OM FÖRENINGEN

DET HANDLAR OM JÄMLIKHET I HÄLSA

TIDIGT FÖRÄLDRASTÖD

För att alla barn ska få en god start i livet behöver föräldrar stöd från sin omgivning.

”Det behövs en by för att uppfostra ett barn”

En del har redan en bra situation, med familj, mor- och farföräldrar, vänner, god ekonomi och ett tryggt boende. Andra saknar mycket av detta. Stödet till blivande och nyblivna föräldrar bör anpassas efter de behov som finns. Så är det inte alltid nu.

Föreningen Tidigt Föräldrastöd utvecklar verksamheter och projekt som bidrar till jämlikhet i hälsa och en bra start på föräldraskapet och på barnets liv. Vi vill även sätta fokus på familjer/ mammor med särskilt behov av socialt nätverk, integrationshjälp eller stöd i svåra situationer.

Vi vill uppmuntra samarbeten och erfarenhetsutbyten som handlar om att förbättra det tidiga föräldrastödet.

Föreningen Tidigt Föräldrastöd bildades 2013 i Göteborg, och har medlemmar på olika håll i Sverige.

Vill du se våra stadgar, vår styrelse eller är du intresserad av att komma till oss på ett studiebesök? Se länkar nedan.

Styrelsen

Studiebesök

Våra stadgar

Bli volontär

Bli medlem