Mentormmor

Mentormammor i Bergsjön

I juli 2021 kunde föreningen starta ett nytt projekt med stöd av Allmänna arvsfonden: Mentormammor i Bergsjön.

– Vi är glada att kunna utveckla detta arbete, eftersom vi sedan flera år har sett behovet av stöd till nyblivna mammor som är ensamma, utsatta och ofta riskerar att bli deprimerade. Mentormammorna blir en viktig pusselbit, ett stöd som nu saknas, säger Bodil Frey, verksamhetsledare Tidigt Föräldrastöd.

Syftet med projektet är att stärka barns hälsa och utveckling. Modellen med mentormammor kommer från arbete i en kåkstad i Sydafrika och ska genom projektet prövas och anpassas till utsatta områden i Sverige. Svenska Kyrkan och Uppsala Universitet är samarbetspartners i projektet.

Mentormammorna utbildas i projektet och ska ge enskilt stöd till nyanlända och särskilt utsatta mammor. De följer familjerna under barnens fem första år. Målen handlar om att mammorna genom stödet i högre grad ska vända sig till, lita på och använda sig av samhällets hälso- och omsorgssystem som till exempel familjecentral, tandvård och barnomsorg. Ett förväntat resultat är att målgruppen genom stödet känner sig inkluderade i samhället, något som påverkar deras barn positivt.

Kontakt: Projektledaren Jyotsna Chulki, tel 0760-336965, mail: jyotsna.chulki@tidigtforaldrastod.se